Предстоящо

24.01.2022

Проект на Указания за кандидатстване по втората схема за подкрепа на туристическия сектор за 30 млн. лв.

21.01.2022

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ